Tom LXV - zeszyt 2 Bibliografia Zawartości

Bibliografia Zawartości za lata 1948-2013, opracował Roman Sobotka

Układ Bibliografii

I. Źródła (1-196)

II. Historia i krytyka źródeł (197-354)

III. Wydawnictwa pomocnicze (355-427)

IV. Zagadnienia metodologiczne (428-452)

V. Literatura i nauka prawa oraz ich dzieje (453-1306)

VI. Historia doktryn prawnych i programów społeczno-ustrojowych (1307-1570)

VII. Ustrój gospodarczy i społeczny (1571-1704)

 1. Podstawy ustroju gospodarczego (1571-1616)
 2. Ustrój społeczny (1617-1685)
 3. Status mniejszości (1686-1704)

VIII. Ustrój polityczny i administracyjny (1705-2404)

 1. Zagadnienia ogólne (1705-1932)
 2. Panujący, władze centralne (1933-1981)
 3. Konstytucje, parlamentaryzm (1982-2175)
 4. Administracja (2176-2289)
 5. Skarbowość (2290-2327)
 6. Wojskowość (2328-2347)
 7. Organizacja miast (2348-2392)
 8. Organizacja wsi (2393-2404)

IX. Kościoły i wyznania (2405-2449)

X. Organizacja wymiaru sprawiedliwości i proces (2450-2653)

XI. Prawo cywilne (2654-2839)

XII. Prawo karne i penitencjarne (2840-2924)

XIII. Prawo gospodarcze (2925-2953)

XIV. Prawne regulowanie stosunków pracy i prawo pracy (2954-2967)

XV. Prawo narodów i stosunki międzynarodowe (2968-2999)

XVI. Ogólne (3000-4090)

 1. Bibliografie (3000-3105)
 2. Księgi pamiątkowe, prace zbiorowe (3106-3307)
 3. Konferencje, wystawy (3308-3637)
 4. Dzieła ogólne, podręczniki (3638-4042)
 5. Czasopisma, wydawnictwa seryjne (4043-4090)