Redakcja

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelna:
Małgorzata Materniak-Pawłowska
Zastępca redaktor naczelnej: Wojciech Witkowski
Redaktorzy tematyczni: Marek Krzymkowski, Maksymilian Stanulewicz
Redaktorzy językowi: Jolanta Sielska, Iwona Grenda

KOMITET REDAKCYJNY
Andrzej Ajnenkiel, Wilhelm Brauneder, Wojciech Góralski, Stanisław Grodziski (przewodniczący), Andrzej Gulczyński, Hubert Izdebski, Danuta Janicka, Artur Korobowicz, Krzysztof Krasowski, Adam Lityński, Dorota Malec, Małgorzata Materniak-Pawłowska, Jacek Matuszewski, Józef Mélèze – Modrzejewski, Henryk Olszewski, Krzysztof Ożóg, Michał Pietrzak, Marian J. Ptak, Zygfryd Rymaszewski, Janusz Sondel, Katarzyna Sójka – Zielińska, Wacław Uruszczak, Stanisław Waltoś, Wojciech Witkowski, Maria Zabłocka, Andrzej Zakrzewski.