Rada Naukowa

  • Krystyna Chojnicka (Kraków) - przewodnicząca
  • Igor A. Arzumanov (Irkuck)
  • Adriana Ciancio (Catania)
  • Jūratė Kiaupienė (Wilno)
  • Gerald Kohl (Wiedeń)
  • Michael G. Müller (Halle)
  • Jarosław Nikodem (Poznań)
  • Natalia Starczenko (Kijów)
  • Elena V. Timoshina (Sankt Petersburg)