Procedura recenzowania

  1. Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje dwóch recenzentów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).
  2. Autor publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  3. Recenzje muszą być sporządzone na piśmie i zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku są pozytywne recenzje.
  5. Wykaz recenzentów za cały rok kalendarzowy jest publikowany w Zeszycie 2.
  • Recenzja artykułu zgłoszonego do Czasopisma Prawno-Historycznego