Kontakt

Redaktor naczelna:

Małgorzata Materniak-Pawłowska malgosm@amu.edu.pl

Sekretarz redakcji:

Marta Dajczak mzap@amu.edu.pl

Adres redakcji:
Czasopismo Prawno-Historyczne
Collegium Iuridicum UAM
ul. Św. Marcin 90
61-809 Poznań

e-mail: malgosm@amu.edu.pl
nr tel.: 609-475-820