O Czasopiśmie

Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) zostało założone w 1948 r. przez historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj. W 2013 r. minęło 65 lat jego istnienia. Funkcję Redaktora CPH pełnili: Zygmunt Wojciechowski (t. I, 1948), Karol Koranyi, Zygmunt Lisowski, Zygmunt Wojciechowski (t. II, 1949), Zygmunt Wojciechowski (t. III-V, 1950-1952), Michał Sczaniecki (t. VI-XXVII, 1953-1977) oraz Henryk Olszewski (t. XXVIII-LXVI, 1978-2014).

CPH ukazuje się regularnie co pół roku, od 2010 r. również w wersji elektronicznej na uniwersyteckiej platformie cyfrowej AMUR. Jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH piszą renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych. CPH udostępnia swoje strony autorom rozpraw, autorom prac drobnych i materiałów oraz autorom tekstów polemicznych i krytycznych. Każdy tom, składający się z dwóch zeszytów, zawiera obszerny dział kroniki życia naukowego, a także materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej.

Wydawcą CPH jest: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

ISSN 00702471
ISBN 978-83-63795-69-6